BørneIntra v2.19.1

Æblehaven

institutionsfoto.

 

Æblehaven er en integreret institution med plads til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

 

Vi arbejder pædagogisk med den anerkendende tilgang og det positive samvær. Vi arbejde målrettet efter vores definition af kerneopgave: Børns udvikling og trivsel. Vi finder der værdifuldt at alle børn har lige gode muligheder for en social og personlig udvikling.

 

Hos os er forskel en styrke.Vi ligger vægt på at synliggøre vores pædagogiske arbejde med et tidlig skrift sprogligt miljø og de pædagogiske læreplaner.Vi bruger børneintra aktivt, så I som forældre har mulighed for at følge med i barnets hverdag via daglige nyhedsbreve om hverdagens begivenheder. Æblehaven har fokus på: Ryt-mo-sik, bevægelse, udeliv, sang, musik, kreativitet, læreplaner. Fælles har vi musik og sang hver fredag.

 

Vi ønsker, at I som forældre er glade for at komme i vores hus og at I deltager aktivt i Æblehavens møder, arrangementer og udvikling.