BørneIntra v2.19.1

Den integrerede institution Mariehønen

institutionsfoto.

Mariehønen er en integreret institution med plads til 36 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

Vi arbejder pædagogisk med den anerkendende tilgang og det positive samvær. Vi arbejder målrettet efter vores definition af kerneopgave: Børns udvikling dannelse og trivsel. Vi finder det værdifuldt, at alle børn har lige gode muligheder for en social og personlig udvikling. Hos os er forskel en styrke.

Vi ligger vægt på at synliggøre vores pædagogiske arbejde ud fra de nye styrkede pædagogiske lærerplaner.

Vi bruger børneintra aktivt, så I som forældre har mulighed for at følge med i barnets hverdag via daglige nyhedsbreve om hverdagens begivenheder

Mariehønen har fokus på: udeliv og musik, bevægelse gerne på tværs af vuggestue og børnehave.  

Vi ønsker, at I som forældre er glade for at komme i vores hus samt at I deltager aktivt i Mariehønes møder, arrangementer og udvikling.