BørneIntra v2.19.1

Pædagogisk Ressource Team

Pædagogisk Ressource Team er en selvstændig enhed under Dagtilbud i Børn og Unge Forvaltningen og består af leder, souschef, sekretær, ressourcepædagoger, konsulenter, og undervisere/vejledere. I alt 27 ansatte.

 

Vores medarbejdere yder specialpædagogiske støtte til børn i dagtilbud, vejleder og underviser pædagogisk personale samt forældre, yder konsulentbistand og vatetager projekter inden for sprog samt idræt og bevægelse.

 

Ledelse og administration

 

Leder
Aase Espersen
Aase.Espersen@holstebro.dk
Tlf. 2349 4921
 

Souschef og udviklingskonsulent 
Lene Rasmussen
Lene.Rasmussen@holstebro.dk
Tlf. 2466 7996
 

Sekretær
Hanne Madsen
Hanne.Madsen@holstebro.dk
Tlf. 9611 6294 (hovednummer)