BørneIntra v2.19.1

Børnehaven Vimmerby (BørnehavenVimmerby)

institutionsfoto.

”Mejruphus er en fællesledet daginstitution i Holstebro Kommune.

Vi er beliggende i Mejrup udenfor Holstebro, og en del af det fantastiske fælleskab som eksistere i lokal samfundet.

Mejruphus består af Vuggestuen Bulderby på Storeåvej 1 og Børnehaven Vimmerby på Store Claus 7

Vi er normerede til at passe 48 vuggestue børn, i perioder 60, og 140 Børnehavebørn, når vi har flest børn i husene er der lige over 200 dejlige børn indskrevet.

Vi er uddannede i de utrolige år, og arbejder struktureret ud fra den styrkede pædagogiske læreplan. Vi nyder hallen som børnehaven er bygget sammen med, og legepladserne og naturen i lokalområdet.”
 

Børnehaven Vimmerby  er en del af Mejruphus.

Vimmerby er beliggende ved Mejrup Kultur- og Fritidscenter omgivet af boldbaner, og i gå afstand til skov og å.

Børnehaven er normeret til 140 børn i alderen 3-6 år, der er fordelt på de  3 team, Krageøen, Lønneberg og Småland.