BørneIntra v2.19.1

BUM Kometen (BUM Kometen)

institutionsfoto.

Præsentation af Børne Universet Mejdal

 

Børne Universet Mejdal (BUM) er en institution, som tilbyder pasning af børn fra 0-6 år.

 

Kometen er en sansevuggestue med plads til 64 vuggestuebørn, med adresse på Slåenvej 63.

 

Skovbørnehaven har plads til 45 børnehavebørn, med adresse på Prins Buris Vej 2 c.

 

BUM huset er en børnehave med ca. 104 børn, fordelt på 4 grupper. Adressen er Prins Buris Vej 37.

 

Bjørnegrotten er en børnehave med ca. 80 børn, med adresse på Birkevej 3 a.

 

Børnehaverne er alders opdelt, hvilket betyder, at i skoven og BUM huset går man som børnehavebarn de første to år, hvorefter man samles i Bjørnegrotten det sidste år fra 1. maj til 30. april.

 

1. maj flytter børnene fra Bjørnegrotten i førskolegruppe på Halgård skole. For at gøre overgangen så god som muligt, sender BUM personale med på skolen i opstarten.

 

Alle BUM´s huse og legepladser er indrettet ud fra grundtanken: leg og læring.

Alt er renoveret inden for de sidste år.

 

I Børne Universet Mejdal er der ca. 60 medarbejder ansat.

 

God læselyst

På personalets og bestyrelsens vegne

 

Simon Tang

Områdeleder