BørneIntra v2.19.1

Dagplejen

Borregaardsvej 97500 Holstebro

Tlf.: 9611 5140

Dagplejen Holstebro (Dagplejen)

Den kommunale dagpleje er et af Holstebro kommunes dagtilbud til børn. Pasningen foregår i dagplejerens eget hjem, hvor en person har ansvaret for 4 -5 børn i alderen 0-3 år.
I Holstebro kommune er dagplejen en central organisation med ca. 200 dagplejere i hele kommunen. 
 
Tilsyn
Det enkelte dagplejehjem er tilknyttet en dagplejekonsulent som yder pædagogisk vejledning og har tilsyns-pligten med det enkelte dagplejehjem.
 
Dagligdagen og det pædagogiske arbejde
Arbejdet i dagplejehjemmet foregår ud fra Holstebro kommunes børnepolitik og de pædagogiske læreplaner. De pædagogiske læreplaner beskriver 6 temaer, som er vigtige at arbejde med i forhold til det enkelte barns udvikling.
 
Omsorgen for børnene og samarbejdet med forældrene er fundamentalt i arbejdet som dagplejer.
 
Læs mere om dagplejen i denne folder.
 
Dagplejebestyrelsen
På det årlige forældremøde i efteråret bliver der valgt repræsentanter til institutionsbestyrelsen. Samtlige forældre fra dagplejen bliver inviteret til mødet.
 
Kontaktmøde i dagplejehjemmet
Når I har fået tildelt en dagplejeplads fra pladsanvisningen, dagplejehjemmet er besøgt og I har meddelt pladsanvisningen, at I ønsker den tildelte plads, vil I modtage en opringning fra dagplejepædagogen for at aftale et kontaktmøde i dagplejehjemmet.
 
På kontaktmødet vil I få information om dagplejens hverdag, gæstedagplejen og andre væsentlige emner.