BørneIntra v2.19.1

Nørrelandskirkens Børnehus

Lyksborgvej 2B7500 Holstebro

Tlf.: 96115440

Tlf 2.: 24667996

Nørrelandskirkens Børnehus

institutionsfoto.

Nørrelandskirkens Børnehus er en selvejende integreret institution med plads til 43 børnehavebørn og 48 vuggestuebørn. Fordelt på 2 børnehavegrupper og 4 vuggestuegrupper. Pr. 1. august 2015 startede vi madordning op for både vuggestue og børnehave. Vi tilbyder en lækker, sund og varieret frokost, tilberedt i vores eget køkken af en uddannet økonoma. Formiddags- og eftermiddagsmaden er forældrearrangeret.

 

I Nørrelandskirkens Børnehus lægger vi vægt på at skabe en tryg atmosfære med omsorg og nærvær. Hvor børn oplever en hverdag, hvor de møder anerkendende, engagerede og udfordrende voksne og hvor der sikres, at alle har mulighed for at være aktivt deltagende i fællesskabet. Vi vil fremme børnenes personlige udvikling og selvværdsfølelse, så de kan forvalte deres eget liv under hensyntagen til og med respekt for andres forudsætninger og baggrund. Læring sker gennem leg og derfor skal legen respekteres, da den er en vigtig forudsætning for en god barndom og det senere voksenliv.

 

Vores værdier i Nørrelandskirkens Børnehus:

> Vi skaber grobund for et stærkt fællesskab

> Vi møder alle med respekt

> Vi viser nærvær i hverdagen

> Vi tager et bredt socialt ansvar

> Vi vægter nysgerrighed og udvikling

 

For at være klædt bedst mulig på til denne opgave er Nørrelandskirkens Børnehus en institution i konstant udvikling.

 

Sprog i Samspil:

Hele personalegruppen har afsluttet et kursusforløb, i det evidens baserede program Sprog i Samspil. Forløbet handlede, i store træk, om de voksnes interaktion og samtaler med børnene, og dets betydning for børnenes sproglige og sociale udvikling. 

 

De Utrolige År

Hele personalegruppen afsluttede i foråret 2017 uddannelsen De Utrolige År. Målet med DUÅ er bla at styrke personalegruppens evner til at opbygge og styrke positive relationer mellem børnene indbyrdes og mellem børnmene og de voksne. DUÅ er forankret i en positiv, anerkendende og relationel tilgang.  

 

Grønne Spire

Grønne Spire er Friluftsrådets landsdækkende grønne mærkningsordning. Med Grønne Spirre ønsker vi i Nørrelandskirkens Børnehus at støtte det sunde børneliv, hvor naturen bruges aktivt. Hvert år skal der opfyldes kriterier og laves handleplaner for at dokumenterer det arbejde vi laver med naturen i hverdagen, for at modtage det Grønne Flag.