BørneIntra v2.19.1

Børnehaven Børnebakken (Børnebakken)

institutionsfoto.

Den røde tråd i barnets liv.

Det pædagogiske fundament hviler på en anerkendende tilgang, hvor vi bestræber os på, at skabe en rød tråd i barnets liv fra vuggestue eller dagpleje til børnehave og videre til Vinderup Skole og SFH. Særligt det sidste år i børnehaven er der et tæt samspil afdelingerne imellem i at gøre børnene klar til deres nye kapitel ( skolen)

Vi vægter, at barnet får et stort kendskab til sit lokalmiljø og oplever hvilke muligheder lokalmiljøet byder på. Vi har et samarbejde med forskellige lokale aktører fx plejehjemmet, idrætsforeningen, spejderforeningen og handelstandsforeningen.

Vi benytter aktivt den alsidge natur og de mange faciliteter, som Vinderup har at byde på.

 

Barnet skal føle sig, som en aktiv medborger i Vinderup.

Et kendt lokalsamfund giver tryghed for barnet.