BørneIntra v2.19.1

Borbjerg Børnehave

Bukdalvej 37500 Holstebro

Tlf.: 96115714

Borbjerg Børnehave

institutionsfoto.

                               Vores insekthotel studeres.

 

Borbjerg børnehave med plads til

Leg - Forundring - Fællesskab

 

Børnehaven

Borbjerg børnehave er en kommunal børnehave, normeret til 40 børn i alderen 3-6 år.

Børnene er fordelt på 3 stuer.

Mælkebøtten og Tusindfryd med de 3-4 årige børn.

Kornblomsten med førskolebørnene.

Børnehaven er beliggende i et aktivt lokalsamfund, tæt ved skov og sø.

 

Læreplaner

Gennem de 6 læreplanstemaer, arbejder vi på at skabe rammer for leg og læring, hvor børnene kan udvikle sig indenfor alle områder.

 

DUÅ

Vi er en DUÅ institution, hvilket betyder vi arbejder indenfor en ramme omkring De utrolige År.

Konkret i hverdagen betyder det, at vi blandt andet arbejder ud fra nogle principper, som er med til at styrke og opbygge positive relationer blandt børn og voksne.

 

Grønne spirer

Ude liv er en stor del af vores hverdag, vi er ude i al slags vejr. Vi tager på ture til den lokale skov og sø. Vi prioriterer at børnene får lov til at eksperimentere, sanse naturen og årstidernes forandring.

Så husk det praktiske tøj.

Vi er medlem af Grønne spirer, en del af Friluftsrådets tiltag for daginstitutioner. Derigennem har vi fået tildelt det Grønne flag, som bevis på at vi har øget fokus på børn og natur. En del af Grønne spirer arbejdet er blandt andet vores årstids temauger 4 gange om året.

 

Sunde vaner

I børnehaven vægter vi at give børnene sunde vaner, f.eks. holder vi fødselsdage uden kager og slik.  Vi bruger hallen i Kultur og Fritidscenteret 3 gange om ugen, hvor vi har fokus på krop og bevægelse og der veksles mellem frie og planlagte aktiviteter.

 

Sprog

Børns sprog tilegnelse har høj prioritet hos os. Vi ser sproget som et vigtigt redskab for opbyggelse af positive relationer i samværet med andre.

Der gives rum og plads til børnenes frie leg, da det også er medvirkende til at udvikle børnenes sociale kompetencer, som er grundstenene i opbyggelse af fællesskab.

 

Samarbejde

Forældresamarbejdet har stor betydning for barnets tarv og dermed også for os. Derfor prioriterer vi et godt og åbent samarbejde hvor der er gensidige forventninger til hinanden og hvor dialogen har en vigtig betydning.

 

Vi glæder os til at møde dig i Borbjerg børnehave.