BørneIntra v2.19.1

Ulfborg Børnehus

Holmegade 406990 Ulfborg

Tlf.: 9611 5525

Tlf 2.: 96115526

Ulfborg Børnehus

institutionsfoto.

I Ulfborg Børnehus lægger vi vægt på:

* At arbejde anerkendende, støttende og udviklende, hvor alle børn mødes med nærvær og omsorg.

Ulfborg Børnehus er en certificeret DUÅ og DGI institution.

Institutionen er aldersopdelt og består af 3 børnehavegrupper, samt 1 vuggestuegruppe.

Børnehusets legeplads er et stort område, hvor børn kan eksperimentere, fordybe og undre sig. Der findes mange muligheder for fysiske aktiviteter, så sansemotorikken og den grovmotoriske udvikling stimuleres konstant. Der er f.eks. et stort bålhus, træværksted, små skovområder, kunsthus samt muligheden for at lege med vand og jord.