BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Kærnen

Skiftende billeder

I Børnehuset Kærnen er vores kerneopgave:

"At skabe rum for børns trivsel og udvikling"

Seneste nyhed...

Høstuger

  Billede

Vi har haft 3 gode høstuger, hvor både børn og voksne har været engageret. Hver uge har vi haft nogle fokusord og sange, som vi har brugt til samlinger. Alle børn i børnehaven har været på tur en gang, og haft nogle af de store fra vuggestuen med. Der har været forskellige aktiviteter i børnehaven, hvor de store vuggestuebørn ofte er blevet inviteret med. Børnehavebørnene har hjulpet de små og taget sig af dem, især er det godt at se, hvordan søskende har glæde af at være sammen.

I løbet af de 3 uger har vi set, hvordan alle de forskellige sanser er blevet brugt. Der er blevet duftet til forskellige blomster, som har hver deres egen duft. Nogle har også smagt på blomster, som børnene kaldte tyggegummiblomster(mynte). Der er blevet smagt på al den dejlige mad. Børnene har set og følt korn og har været med til at finde ud af, hvad de forskellige kornsorter bliver brugt til. Høresansen blev brugt, da der blev leget blindebuk. Børnene har brugt deres finmotorik ved at klippe til halmuglerne, lave halskæder og skære frugter og grøntsager. Deres grovmotorik er også blevet brugt ved f.eks. kartoffelløb og sækkeløb.

Vi sluttede høstugerne af med at børnehavebørnene sang høstsange for vuggestuebørnene, som de var meget stolte af. Der blev også leget “Jeg gik mig over sø og land”, hvor børnene fra både vuggestuen og børnehaven var med. Der er en stor værdi i, at børnene fra de 2 afdelinger er sammen. Der bliver fællesskab og samhørighed. De store bliver rollemodeller for de små, og de små lærer af de store og ser op til dem.

Tak for blomster, grøntsager, frugt, halm og korn. Alt dette har været med til at gøre høstugerne succesfulde og givet børnene nogle gode oplevelser. Når børnene har noget med hjemmefra er de meget stolte og er glade, når det bliver brugt.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag