BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Børnehuset Kærnen

Skiftende billeder

I Børnehuset Kærnen er vores kerneopgave:

"At skabe rum for børns trivsel og udvikling"

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  

  Forældreinfo 10.04.20

   

  Kære Forældre i Midtbyens Børnehus

  Så nærmer dagen sig snart, hvor vi lige så stille åbner op igen for vores institutioner.

  Den kommende hverdag bliver anderledes end den hverdag vi havde inden Corona, helt præcist hvordan kan vi endnu ikke helt sige, da vi ikke ved det, men vi arbejder hårdt på at skabe os et overblik.

  Med det vi ved er, at vi skal overholde sundhedsstyrelsen retningslinjer og det samme kommer til at gælde for jer.

  Derfor arbejder vi lige nu i at finde ud af hvordan dette så ret faktisk kommer til at se ud og vi vil informere over BørneIntra, når vi har nyt.

  Det vi kan sige nu er at vuggestuerne åbner op igen torsdag den 16.4 og børnehaverne fredag den 17.4.

  Dagene op til vil der være nødpasning for de som har behov for det og falder inden for de retningslinjer der er for nødpasning. Tidligere udsendte retningslinjer gælder stadig for nødpasning og har man et behov meldes det ind til Viceleder Merete Holmgaard, med en besked over BørneIntra.

  Det vi allerede ved er, at vi skal sørge så vidt muligt for, at fordele og sprede børnene i mindre grupper. Hvordan vi skal gøre det vil medarbejderne arbejde med og der vil komme information ud omkring det når vi er klar.

   

  Det I allerede kan begynde på og ikke mindst tænke over er følgende:

  • Der vil komme en særskilt besked ud om at melde på BørneIntra omkring Komme/Gå tider på jeres barn. Disse skal udfyldes fordi det er den eneste måde hvorpå vi kan se hvilke børn der kommer og ikke kommer. Fremmødet af børn vil være vores guideline for måden at planlægge dagen. Derfor er dette utroligt vigtigt. Der kommer en særskilt besked, når I skal registrere jer og gør man det ikke står barnet til ferie.
  • Ved for stor et indryk på samme tid F.eks. omkring kl. 8 vil I kunne blive henvist til andre tider at aflevere på således vi ikke bliver for mange på samme tid i institutionen.
  • Lære jeres børn hvordan de vasker rigtigt hænder, hvis ikke I allerede gør det. Det vil hjælpe os meget.
  • Der bliver ingen morgenmad i nogle af afdelingerne. I skal have spist hjemmefra. Dette for at vi hurtigt og sikkert kan sprede børnene ud, allerede tidligt på dagen.
  • At I bruger så lidt tid som muligt inde i institutionen.
  • At det kan være den samme forældre der både henter og bringer barnet hver dag, for at mindske smitte risiko.
  • Har barnet de mindste syntomer på sygdom skal det ikke komme. Medarbejderne vil også være mere opmærksomme og reagere hurtigt ved mistanke om sygdom.

   

  Endvidere vil vi opfordre jer kraftigt til at læse det som sundhedsstyrelsen har sendt ud til jer over E-boks. For dem af jer der ikke lige har set det har vi også vedhæftet brevet i denne besked.

  Vi glæder os meget til at komme i gang igen, selv om det bliver i lidt andre omgivelser end vanligt.

  Vi håber meget på jeres opbakning i dette, da vi også er stillet over for mange nye retningslinjer og en ny praktik i løbet af dagen, som skal løses i vores kommende hverdag.

   

  Med venlig hilsen

   

  Casper Bach Christensen                    Merete Tranberg Holmgaard

  Leder                                             Viceleder

  Midtbyens Børnehus                          Midtbyens Børnehus

   

  Video fra Sundhedsstyrelsen omkring genåbningen. Lavet til børn

  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-nyt---Saadan-gaar-vi-i-boernehave-igen?fbclid=IwAR2NgSwfAGtUl0bgBCRHXO6bLktiSF-o32bgGZrgGKHPpf6SzIP5H7kJ1Ow

   

  Link til besked til fra sundhedsstyrelsen

  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Brev-til-foraeldre-i-forbindelse-med-genaabning.ashx?la=da&hash=D17DDE2F630A16B773DC525E136B28CA2A706DA5

  10-04-2020
 •  

  Velkommen til Børnehuset Kærnen

   

  Om Børnehuset Kærnen

  Børnehuset Kærnen er beliggende på Niels Kjeldsens Vej i Holstebro, tæt på kasernen, Sønderlandsskolen, sportspladsen og militærskoven.

  Børnehuset Kærnen er en integreret institution, med plads til 48 vuggestue børn fordelt på 4 stuer og 40 børnehavebørn.

  Børnehuset Kærnen er en del af Midtbyens Børnehus som består af 4 afdelinger. At være et område som Midtbyens Børnehus, betyder at vi er 4 afdelinger med fælles ledelse. Sammen er vi et stærkt fællesskab, men vi prioriterer også at bevare de små enheder, hvilket giver tryghed og nærvær for børnene. Ud over Børnehuset Kærnen, er Vuggestuen Platanvej, Skovbørnehaven Nibsbjerghus og Børnehaven Helgolandsgade også en del af Midtbyens Børnehus.

   

  Dagligdagen i vuggestuen

  Kl. 6.15 åbner Vuggestuen sammen med børnehaven, hvor vi serverer morgenmad frem til kl. 7.00.

  Kl. 7.45/8.00 går vi ud på vores grupper.

  Kl. 8.30 spiser vi knækbrød og frugt.

  Kl. 9.00 starter formiddagens aktiviteter.

  Kl. 10.30 spiser vi frokost. (Kan være anderledes for de yngste)

  Efter frokosten puttes mange af børnene. (Kan også være anderledes for de yngste – vi tager selvfølgelig individuelle hensyn)

  Kl. 14.00 spiser vi frugt og eftermiddagsmad.

  Kl. 15.30 begynder grupperne at samles med børnehaven.

  Kl. 16.45 lukker vuggestuen.

  Om fredagen lukker vuggestuen kl. 15.45.

   

  Dagligdagen i Børnehaven

  Kl. 6.15 åbner børnehaven sammen med vuggestuen, hvor vi serverer morgenmad frem til kl. 7.00.

  Kl. 7.00 - 8.00 går vi i børnehaven. Formiddagen bruges på samling, aktiviteter og tur ud af huset.

  Kl. 10.45 spiser vi frokost. Efter frokosten er der mulighed for en lur for de yngste, mens de ældste leger på legepladsen.

  Kl. 13.30-14.00 starter vi med at spise frugt.

  Kl. 16.30 børnehaven samles med vuggestuens børn.

  Kl. 16.45 lukker børnehaven.

  Om fredagen lukker børnehaven kl. 15.45.

   

  Madordning

  Vi har frokostordning, som man bliver en del af når ens barn er meldt ind i institutionen. Vi har en ernæringsassistent der laver maden og vi følger Holstebro Kommunes kostpolitik samt de 7 kostråd. Der vil være mulighed for at børnehave børnene engang i mellem kan være med i køkkenet, hvor de kan opleve og være med i hvordan maden tilberedes og anrettes.

  Til formiddag- og eftermiddag har vi en forældrearrangeret madordning, som er en frivillig madordning. Her serveres frugt og brød eller lign. formiddag og eftermiddag. I skal altså ikke medbringe mad til jeres barn, med mindre i vælger ikke at være med i formiddags- og eftermiddagsordningen. For flere informationer, samt informationer om takst og betaling https://www.holstebro.dk/frokost-og-madordninger  

   

  Hvad skal medbringes til mit barn

  Som forældre skal I sørge for at barnet har skiftetøj, samt overtøj efter årstiden både i vuggestue og børnehave. I vuggestuen har vi krybber og barnevogne som børnene sover i, alt efter alder og behov. Vi har dyner, puder, seler, bleer mm. I børnehaven har vi madrasser samt dyner og puder hvis barnet har brug for en middagssøvn. Hvis barnet bruger ble når det starter i børnehave, skal man selv medbringe bleer. Om sommeren følger vi rådene fra Sundhedsstyrelsen om solbeskyttelse og der informeres i institutionen.

   

  Hvordan melder jeg mit barn ind i vuggestuen og børnehaven

  Du kan skrive dit barn op til vuggestue allerede den dag det bliver født. Dette gøres her: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Boernepasning/Dagpleje-vuggestue-boernehave-og-privat-pasning. Det er også her, der er mulighed for at skrive barnet op til børnehave, hvis man ønsker en anden børnehave end Kærnen. I Midtbyens Børnehus kan vi ud over Kærnen tilbyde Skovbørnehaven Nibsbjerghus: https://holstebro.inst.dk/Foresides/IntraForeside.aspx?Location=IP.35 og Børnehaven Helgolandsgade https://holstebro.inst.dk/Foresides/IntraForeside.aspx?Location=IP.E .

  At være en integreret institution betyder at der automatisk tilbydes en plads i børnehaven, når barnet stopper i vuggestuen

  Når dit barn er meldt ind i institutionen, vil vi tage kontakt til jer. Den første kontakt sker ved at vi sender et velkomstbrev til jer i e-boks. Her vil vi informerer om hvilken stue dit barn skal på, samt andre praktiske informationer. I velkomstbrevet vil der fremgå et telefonnummer til personalet på stuen, hvor I kan aftale tid til et besøg.

  Barnet starter i børnehave d. 1. i den måned barnet fylder 3 år.

   

  Opstart i vuggestue og børnehave

  En helt ny verden åbner sig for barnet når det starter i vuggestue og børnehave, hvilket for nogle børn kan opleves som lidt af en omvæltning. Vi gør alt hvad vi kan, for at give barnet den bedste opstart. Som en del af indkøringen, er det optimalt for barnet, med nogle korte dage den første tid og det er derfor en god ide som forældre, at påregne tid til indkøring. Ved første besøg i vuggestuen kan I aftale nærmere omkring indkøringen med personalet på stuen.

  Som integreret institution arbejder vi på tværs af vuggestue og børnehave, b.la. med besøg i børnehaven før opstart. Derudover mødes vi på legepladsen samt arrangere ture ud af huset sammen. 

   

  BørneIntra

  BørneIntra er Holstebro Kommunes fælles kommunikationsplatform. Her vil relevante informationer fra fx ledelsen kunne læses og personalet vil ugentlig skrive om børnenes dagligdag, hvor der også vises billeder, selvfølgelig i overensstemmelse med GDPR. Alle forældre får en kode til BørneIntra tilsendt sammen med velkomstbrevet. Forsætter barnet fra vuggestue til børnehave benyttes samme kode forsat.

   

  Særlige lukkedage og feriepasning

  I Holstebro Kommune er der hvert år 5 uger med fællesferiepasning. Heraf er der 3 lukkedage: 5. juni, 24. og 31. december hvor der ikke er mulighed for pasning. De andre uger er fordelt på året. Se mere her https://www.holstebro.dk/ferie .

  I Midtbyens Børnehus vil fællespasningen som udgangspunkt foregå i BUM, Mejdal. Hvis antallet af børn der skal passe er meget få, kan pasningen blive rykket til en anden institution i byen. Der vil i god tid op til hver feriepasningsperiode, blive sendt en forespørgsel på BørneIntra, om behovet for pasning. Vi kan desværre ikke garantere at fx søskende par, hvor den ene går i vuggestue og den anden i børnehave vil blive passet samme sted, da BUM har vuggestue og børnehave i hver sin bygning.

   

  Betaling

  Se: https://www.holstebro.dk/borger/boern-unge-og-familie/pasning-af-boern/priser-og-tilskud-til-boernepasning  

  Se: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Boernepasning/Dagpleje-vuggestue-boernehave-og-privat-pasning  

   

  Åbningstider

  Mandag 6.15-16.45

  Tirsdag 6.15-16.45

  Onsdag 6.15-16.45

  Torsdag 6.15-16.45

  Fredag 6.15-15.45

   

  Mulighed for 35- timers plads

  Alle institutioner i Holstebro Kommune har mulighed for at tilbyde en modulplads. Pladsen er til dem der ikke har behov for pasning mere end 35 timer i ugen og dermed får mulighed for nedsat forældrebetaling. Se mere om mulighederne her:  https://www.holstebro.dk/borger/boern-unge-og-familie/pasning-af-boern/hel-og-deltidspladser/35-timers-modul  

  I Vuggestuen har vi 6 pladser og i børnehaven 5 pladser. Hvis du ønske en 35-timers plads til dit barn, er du velkommen til at kontakte Anja på tlf.: 96115952 eller skrive en besked på BørneIntra. Hvis ikke der er en ledig plads, er der mulighed for at blive skrevet op på venteliste.

   

  Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

  Se: https://www.holstebro.dk/borger/boern-unge-og-familie/pasning-af-boern/hel-og-deltidspladser   

   

  Kontaktoplysninger

  I er altid velkomne til, at kontakte os for flere informationer, på et af nedenstående telefonnumre:

  Børnehuset Kærnen: 96115950

  Leder Casper Bach Christensen: 96116771

  Viceleder Merete Holmgaard Tranberg: 96115951

  Sekretær Anja Meyer Lørup: 96115952

   

  12-05-2020