BørneIntra v2.19

Seneste nyhed...

Børneinitieret leg i forhold til "Den styrkede pædagogiske læreplan"

  Billede

Børneinitieret leg i forhold til Den styrkede pædagogiske læreplan.

 

Med afsæt i ”Den styrkede pædagogiske læreplan” vil jeg beskrive en skøn længerevarende leg som især Springerbørnene har været i gang med. Jeg har valgt at skrive med fed der hvor nogle af temaerne fra læreplanen er tydeligst.

Forløbet viser, at en børneinitieret aktivitet har kunnet være med til at stimulere det pædagogiske læringsmiljø og understøtte børns brede læring indenfor og på tværs af læreplanstemaerne. Samtidig har forløbet værnet om børnenes initiativ, fantasi og virkelyst.


Drengene har leget meget med Turtlesfigurene, men de har ikke haft så meget andet med i legemiljøet. Derfor foreslog jeg, at vi fik et stort klatretræ ind som Turtlesfigurene kunne klatre i.

Sammen gik vi ud for at finde et egnet træ og fandt et der var gravet lidt ned for at ligge fast som klatretræ – tidens tand gennem mange år havde nu slidt træet så det ikke fungerede som klatretræ mere.

Der skulle graves meget, så det var nødvendigt at mange deltog i gravearbejdet, hvilket var med til at give deltagerne en følelse af at de var nødvendige og værdifulde for fællesskabet. Efter træet var gravet op, var det så tungt, at det var nødvendig at bære det i fællesskab, for at få det over foran springerstuen.

Billederne af de seje, hårdtarbejdende drenge kan ses i billedsamlingen.

 

Træet var for stort til at komme indenfor, så børnene måtte tænke, undre sig og have gang i tommestokken for at finde ud af hvor meget der kunne komme med ind. Derefter skulle de i fællesskab finde ud af hvor det var lettest at save den over, hvorefter de hver især ydede en brav indsats, mens andre interesseret kiggede på. – her har vi både gang i den personlige og den sociale udvikling, ligesom kommunikation, sprog og science er i spil.

 

Efter træet kom ind, tog vi på skovtur med turtlespandebånd på, for at finde lianer som Turtlesfigurene kunne klatre i. (natur, udeliv og science). Den tørre sommer gjorde at vi næsten intet fandt, hvorfor vi måtte lave nogen selv af snoet garn.

Vi vævede efterfølgende hængekøjer som figurerne kunne ligge og hvile i oppe i træet, - det kom til at se helt livligt og flot ud (kultur, æstetik og fællesskab)

Billederne viser klip af forløbet.

 

 

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag