BørneIntra v2.17

Måbjerghus Børnehave.

Velkommen!

Skiftende billeder

Måbjerghus er en kommunal Børnehave med plads til 80 børn i alderen 3-6 år.

Vi ligger i Ellebæk området i nærheden af Ellebæk- og Birkelundskolen.

Vi er uddannede i De Utrolige År(DUÅ) og bruger meget af vores tid sammen med børnene ude.

Vi har et fantastisk hus med mange kroge og vores egen gymnastiksal.

Læs mere om Måbjerghus under menuen og følg os gerne på Facebook også!

 

Seneste nyhed...

nyhedsbrev, september

  Billede

På kontoret i Børnehaven Ellebæk, er der én som på et eller andet tidspunkt i tidernes morgen med grøn tusch har skrevet: ”what got us here, won´t get us there”. I en tid hvor Masterplanen for Dagtilbud har ændret ”spillepladen” fra rund til firkantet, og børn, forældre, personale og ledelse - mere end nogensinde før - er i den samme kano, kan den grønne skrift på væggen næsten ikke være mere sand. Vi bliver nødt til at tænke fordele og fællesskab ind i Bh. Ellebæk-Wagnerhus-Måbjerghus fællesskabet, hvis vi skal ”derhen” hvor vi gerne vil.    

 

Og det er derfor at personalet i alle tre institutioner samt bestyrelsen i går tog hul på det, der skal ende med at blive: Én fælles forståelse af kerneopgaven, Én vision for vores område, Ét værdigrundlag for alle 3 institutioner og Ét nyt områdenavn. Det er store emner der er i spil, og vi er godt klar over vi ikke kan bygge Rom på én aften. Planen er da også at vi fortsætter den 7. november hvor vi slap i går. Og som I måske kan se på billedet, så er vi faktisk ret mange om opgaven. Hvad billedet ikke viser, er den gode stemning og de mange gode input som alle bidrog med aftenen igennem.

 

I bestyrelsen har vi vedtaget at afholde forældremøder 3 aftner i træk (24., 25. og 26. oktober) i henholdsvis Børnehaven Ellebæk, Wagnerhus og Måbjerghus. Lige præcis i år hvor der ikke skal afholdes valg til forældrebestyrelsen, er der mulighed for at gøre det på denne måde. Vi tror, at der oven på et år hvor Masterplanen har fyldt det meste, er behov for at se kendte rammer og kendte folk i øjnene. Til hvert forældremøde vil der, ud over ledelsen, være forældrebestyrelsesrepræsentanter tilstede som ikke nødvendigvis har deres daglige gang i institutionen.

 

Det gælder om at holde tungen lige i munden de her dage. Ikke nok med vi netop har ansat medhjælpere i alle tre institutioner og en pædagog i Wagnerhus, så skal vi ydermere til at ansætte nyt personale i længerevarende vikariater i både Wagnerhus og Børnehaven Ellebæk samt en medhjælper til Måbjerghus. Som I måske har erfaret, så har viceleder Laila Juul Nielsen opsagt hendes stilling pr. 30. 9., hvilket betyder vi skal i gang med en rekrutteringsproces som gerne skulle føre til vi kan ansætte en ny viceleder pr. 1. 12.

 

Velkommen til et spændende og begivenhedsrigt efterår…

 

 

  

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag