BørneIntra v2.19.1

Velkommen i Bulderby

Billede

Vuggestuen Bulderby, er en afdeling af Mejruphus, der yderligere består af børnehaven Vimmerby. Vuggestuen er beliggende i et naturskønt område nær skov og å, i et dynamisk lokalområde, som er under kraftig udbygning.

Vuggestuen er normeret til 60 børn, fordelt på de 3 teams, Sydgården, Nordgården og Mellemgården.

Vi vægter omsorg og nærhed for det enkelte barn højt. Vi forsøger at skabe trygge rammer hvor genkendelighed for vuggestuebørnene er et af nøgleordene.

Gennem leg, samvær og aktiviteter forsøger vi at gøre børnene selvstændige, styrke deres selvværd og lære dem at omgåes andre børn på tværs af alder. Vi bruger de iagttagelser, vi gør, til at tilgodese det enkelte barns behov.

Vi finder det værdifuldt, at børnene er nysgerrige og har lyst til at fordybe sig og udfolde sig kreativt.

Derfor er det vigtigt, at der skabes plads og rum til disse aktiviteter.

Her er processen vigtigere end resultatet.

Naturen og udelivet lægger vi også meget vægt på. Derfor er det vigtigt, at de muligheder vi giver børnene på legepladsen er optimale. Vi ønsker at give børnene sansemæssige og motoriske oplevelser og gennem udelivet styrke deres immunforsvar og øge deres sundhed.

Seneste nyhed...

Orientering uge 39

Kære forældre i Mejruphus.

 

Her efter en weekend hvor retningslinjer i det ganske land ændres igen igen, så en orientering om hvad der lige rør sig i Mejruphus.

I forhold til Covid-19 og forebyggelse af sygdommen, så har vi fortsat de samme retningslinjer i dag som vi havde fredag inden kl. 14.00 – det betyder at vi som udgangspunkt arbejder i de kendte børnegrupper når der er flest børn, og vi må samles på tværs af grupper og teams i morgen og eftermiddagstimer.

 

Hvis børn eller voksne bliver smittet med Covid-19, så skal vi som arbejdsplads og daginstitution smitte opspore og hjemsende de der er i smittekæden. I samråd med forvaltningen vurderes det om det enkelte tilfælde giver anledning til at hele eller dele af vores afdelinger skal lukkes ned. Det er en vurdering fra gang til gang.

 

Vi har i øjeblikket ekstra rengøring på udefra til både vask af legetøj og aftørring af overflader samt kontaktpunkter. Det pædagogiske personale er fortsat involveret så vi får hverdagen tilpasset til det daglige arbejde bedst muligt, så hverdagen tilrettelægges med jeres børns trivsel og udvikling for øje.

 

I september har vi sagt goddag til en del nye folk især i børnehaven, samtidigt er vi også gået mod efterår og vi oplever forskellige sygemeldinger rundt i husene, både hos børn og voksne. Hvis sygdommen handler om Covid-19, så vil I hører fra os hvis jeres barn på nogen måde er i risiko for at være en del af en smittekæde.

 

Stort tak for hjælpen ved vores arbejdsdag i begge huse, hjælpen er uvurderlig og biddrager med en kæmpe værdi til jeres børns hverdag – Tak! Vi har stadigvæk nogle projekter i både vuggestue og børnehave, vi gerne vil have realiseret og det kan være vi kommer til at spørge hjælp her i efteråret.

 

I forhold til forældremødet d. 5/10 så er bestyrelsen lige nu i gang med at finde en form hvor vi kan mødes fysisk i Mejrup. Kan det ikke lade sig gøre og samtidigt overholde de udstukne retningslinjer, så er det tanken at vi mødes virtuelt.

Bestyrelsen skriver ud hurtigst muligt i forhold til afviklingen af mødet.

 

Hvis du har interesse i at stille op til bestyrelsen kan du kontakte undertegnede eller Bestyrelsesformand Martin Lyhne Holmgaard.

 

Med venlig hilsen

Kristian.

 

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag