BørneIntra v2.18

Seneste nyhed...

Forældreråd

Se desuden link for en oversigt over de valgte.

  Billede

Præsentation af forældreråd i Mejruphus - Bulderby og Vimmerby

Vores ambition for et forældreråd er, at Mejruphus, herunder vuggestuen Bulderby og børnehaven Vimmerby, skal være institutioner med de gode relationer mellem forældre. Når vi er medskabere af børns hverdag, vil det præge vores børns tilgang til udvikling og relationer mellem børn og andre forældre.
Vi ønsker samtidig at kunne være en del af både vores børns hverdag i institutionerne, men også have for øje at skabe et større fællesskab igennem ”Det nære i det store”. Her er vi alle en del af det store fællesskab med fælles mål om at skabe gode relationer, gode oplevelser og aktiviteter for både børn og forældre i vores lokalsamfund.

 

Vores fokusområder:
Børn, forældre og ansatte lærer hinanden bedre at kende.

At få skabt et godt netværk blandt forældre og børn.

At arrangere sociale aktiviteter /arrangementer uden for Mejruphus’ åbningstider.

 

Hvordan kan vi opnå fokusområderne:  
Vi vil arbejde ud fra to principper; Det ene er at understøtte personalet i institutionerne, når de laver arrangementer og aktiviteter med pædagogisk og socialt indhold, som kun kan gennemføres med ekstra frivillige forældre-hænder. Det kan eksempelvis være til motionsløb, juleafslutning, påskefrokost/smør-selv-dag eller forældrekaffe.

Den anden måde at arbejde på er, at skabe sociale arrangementer der understøtter netværk og de gode relationer børn og forældre imellem. Det er primært aktiviteter uden for Mejrupshus’ åbningstider. Her ønsker vi, at I forældre vil bakke op og give en hjælpende hånd.

Vi vil også gerne have input eller ideer til arrangementer/aktiviteter, og hvis I selv eller kender nogle i jeres netværk der kan bidrage med nogle muligheder i forhold til spændende aktiviteter, hører vi gerne fra jer.

 

Valg i forældrerådet:
Hvert medlem i forældrerådet sidder så længe vi har et barn/børn i institutionerne eller lyst og interessen er der for samarbejdet. Ønsker I at være en del af rådet kan I kontakte forældrebestyrelsen – henvendelse til Martin Holmgaard. Når vi mangler et ny medlem i forældrerådet vil bestyrelsen kontakte de interesserede.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag