BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

På forkant - Børn og Unge

Hej alle

 

Som de fleste tidligere er blevet orienteret om, har Holstebro kommune fået tilsagn om satspuljemider for 2018-2020, hvor formålet er at nedbringe mistrivsel for udsatte og sårbare børn og unge og deres familier ved at kvalitetsudvikle konkrete indsatser samt understøtte og kvalitetsudvikle det tværfaglige samarbejde i kommunen. I får her en lille opdatering om projektet.

 

Projektet er kommet godt i gang. Der er fundet et navn til projektet, der fremover vil blive benævnt På forkant – Børn og Unge. Med projektmidlerne igangsættes 12 specifikke aktiviteter, som har til formål at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbud og skoler. Kvalitetsudvikling af det tværfaglige samarbejde har høj prioritet i projektet, hvilket også afspejler sig i bredden af faggrupper, der arbejder med indsatserne: psykolog, tale-hørekonsulent, ergoterapeut, læsekonsulent, ressourcepædagog, inklusionsvejleder og sundhedsplejerske. Vi har indtil nu fået mange positive tilkendegivelser på de indsatser, vi er kommet i gang med, og oplever at både forældre og fagpersoner omkring børn i mistrivsel i stigende grad er opsøgende omkring indsatserne i projektet. Holstebro kommunes hjemmeside er blevet opdateret med beskrivelse af indsatserne i projektet. På hjemmesiden kan I læse beskrivelse af indsatserne, hvad indsatserne helt konkret går ud på, hvordan børn/forældre/fagpersoner kommer med, og finde kontaktoplysninger. Hjemmesiden kan tilgås via dette link:

https://www.holstebro.dk/borger/boern-unge-og-familie/stoette-til-boern-unge-og-familier/paedagogisk-psykologisk-raadgivning/paa-forkant-boern-og-unge

 

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, og her vil også komme beskrivelse af den sidste indsats, når den igangsættes i januar 2019 (Særlig indsats i forhold til fremmøde og fravær i skoler).

 

 

 

 


Venlig hilsen 
Steen Frederiksen
Leder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag