BørneIntra v2.19.1

Skiftende billeder

Vinderup Børnehus er en områdeinstitution med to afdelinger: Børnebakken med plads til 60 børn og Grønningen med plads til 103 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.

Vinderup Børnehus benytter flittigt lokalsamfundets tilbud og muligheder. Det betyder at vi ofte går i skoven, benytter spejdernes grund, anlægget, går i svømmehallen en del af året, deltager i byens aktiviteter med bidrag - f.eks dekoration til den årlige fjerkrædag og pyntning af hallens juletræ, mm.

Vi arbejder aktivt med at udvikle medborgerskab i Vinderup Børnehus. Bestyrelsen, ledelse og medarbejder arbejder sammen om at skabe merværdi for børn, forældre og borgere i Vinderup. Det betyder at vi har fokus på fællesskabet omkring børnehuset.

 

Børnebakken og Grønningen arbejder sammen på tværs i nogle projekter og ved fejring af årets traditioner, som skt. Hans, juleteaterforestilling, Børne OL mm.

 

Vi har valgt at vores pædagogiske arbejde skal tage udgangspunkt i Reggio Emilias pædagogiske filosofi om barnets 100 sprog. Det betyder i praksis, at vi arbejder projektorienteret i børnenes læreprocesser. Og vi griber de spontane muligheder for læring og dannelse, der er i børnenes lege og udforskning af verden. 

I de planlagte aktiviteter sætter de voksne rammen for det tema der skal arbejdes med. Børnene udforsker derefter emnet ud fra deres egen nysgerrighed og dokumenterer deres læring gennem kreative produkter. Vi benytter i høj grad genbrugsmaterialer i den kreative proces.

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag