BørneIntra v2.19

Velkommen til Børne Universet Mejdal

Skiftende billeder

BUM-huset og Bjørnegrotten

Børnehave for de 3-6 årige.

Børnehavebørn på 3-4 år går i BUM-huset (rød bygning) og børnehavebørn på 5-6 år samles i deres sidste børnehaveår i Bjørnegrotten (hvid bygning).

Seneste nyhed...

Bum-husets musikdag 18/2 og 19/2

Spætmejser/Musvitter i hold mandag

Silkehaler/Bogfinker i hold tirsdag

  Billede

Vi hilste på musikaben Arthur. Så legede vi goddagsang:”Vi synger hej, goddag, hello, gutentag”

Nu kørte vi en tur med musikpuderne som rat: vi træder på speederen, dytter med hornet, visker med vinduesviskerne, smækker med døren og slukker for motoren.

Pludselig hørte vi hunden Fido hyle i skabet, den vil ud og lege. Alle børn fik en rispose på hovedet og vi sang:”Så tager vi Fido og putter ham på hovedet, så går vi rundt med Fido på vores hoved.” Vi balancere med risposerne på hovedet, foden og hånden og kaster og øver at gribe igen.

Vi spillede instrumenter på skift på scenen til et musikkort fra Musikhuset som børnene på skift måtte vælge.

Så gav børnene på skift hinanden massage til massage rimet om at bage en pizza.

Til slut slappede børnene af til farvelsangen, discokuglelys og med krammer fra Arthur.

Tak for i dag. Hilsen musik-Anja

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Årsberetning 2018

  Bestyrelsesarbejdet i BUM

   

  Det summer i Bjørnegrotten. Der er ikke længe til den 1. maj, hvor næste årgang skal sendes videre i førskolen. Det er nu arbejdet forud for førskolegrupperne begynder.

  Der skal være samtale med hvert enkelt barn, hvor man fortæller hvem man leger med og meget mere. Herudover sættes et billede af hvert barn op på gruppevæggen, hvor grupperne begynder at tage form. Der kigges, skiftes, samtaler mellem pædagogerne, men nu er gruppe væggen færdig. Førskolegrupperne er klar, og nu kan der ske udmelding til forældrene.

  Dette arbejde må aldrig undervurderes af forældre, hvorfor vi i bestyrelsen ønsker, at alle forældre respekterer de valg, som vores pædagoger foretager. Forarbejdet er enormt og er ikke overladt til tilfældighederne.

   

  Bjørnegrotten har som den første børnehavegruppe i Holstebro Kommune været med i et 14 dages projekt, hvor en gruppe børn skulle have deres daglige gang på Plejehjemmet Parkvænget med de ældre. Et spændende projekt, hvor ældre og børn fik nogle hyggelige, læringsrige og underholdende dage sammen. Der kom liv i plejehjemmet.

  Projektet er udviklet i samarbejde med TV MIDTVEST, som har filmet og klippet de 14 dage. Bliver spændende at se det i fjernsynet, når det er klar.

   

  2018 blev året hvor BUM sagde JA til at hjælpe Holstebro Kommune med pasningsmangel.

  Simon og Mette så hurtigt muligheden for, at skabe noget nyt, anderledes og helt perfekt i vores univers.

  Den 1. August åbnede den første skovvuggestue i Holstebro. Halvdelen af pavillonen blev omdannet til vuggestue, kryberum blev tilbygget. Området foran blev gjort klar til de mindre børn.

  Alle var nysgerrige, hvad ville det betyde, hvad skal der ske med skoven.

  Dette er en enestående mulighed. At få lov til at skabe noget nyt og vi i bestyrelsen vil gerne sige tak til Simon og Mette for altid at tænke ud af boksen, men også tak til alle forældrene i Skoven, som har bakket op omkring dette. Det er fedt med den opbakning fra jer til personalet og ledelsen.

   

  Traditioner er for at holde, men traditioner behøver ikke altid at være samme sted, hvorfor årets tur for alle børnehavebørn og de største i vuggestuen, blev en rundtur i vores skønne område ved Tvis Mølle. Men dette var ikke en helt almindelig temadag, idet børnene var på jagt efter den forsvundne jubilæumssang.

  Børnene kom forbi forskellige poster på deres vej fra BUM til Tvis mølle. De mødte blandt andet mosekonerne, hvor der skulle gættes en lort og meget mere. En dejlig dag som de alle vil huske tilbage på, men også starten på de efterfølgende samlingsfredage, hvor der skulle gøres klar til BUM's 40 års jubilæum.

   

  Børnene blev introduceret for fødselsdagssangen, som blev øvet og øvet. Der blev taget fælles foto af børnene på græsplænen ved hjælp af en drone. Og så kom dagen endelig, den 28. september hvor der var inviteret til fest med kage, musik og hygge i hallen.

  En fantastisk dag hvor der blev danset, synget og spist masser af kage. De små kunne fødselsdagssangen helt udenad, og gav et par flotte numre, hvor taget løftede sig af de små sangstemmer.

  En sang som stadig forfølger mange forældre endnu, så tak til Julie(vuggestuen) for at have skrevet en sang som kan synges til alle fremtidige fødselsdage, da man lige skifter BUM ud med sit eget navn i stedet for.

   

  I BUM har vi to gange om året, hvor vi kan høre de smukke sangstemmer, der er i vores univers. Som noget nyt i år, blev årets sang i gågaden foran Musikteatret. Det har tidligere været oppe ved det gamle rådhus, men da I forældre, bedsteforældre mv er så fantastisk til at komme, så er pladsen alt for trang for børnene og nogle kan ikke rumme det kaos som det kan blive, når alle stimler frem for at se og ikke kun høre.

  Derfor har ledelsen besluttet, at nu skulle musikteatret have en chance, hvor børnene blev stillet op på de forhøjede siddepladser foran storskærmen.

  Hvor der til stor begejstring både for os der var kommet, men sandelig også de forbi kørende, blev vist billederne af børnene.

  Men alle var spændte på, om det kunne lykkes, at alle børnene fik en god oplevelse. Vi må sige, at børnene havde en fest. Der var plads og luft rundt om dem, og det er det vigtigste. Men en anden gevinst var da også, at forældrene kunne se og høre deres børn. Men endnu en gang så er det vigtigste for os, at børnene synes at det er sjovt.

   

  Der skal lyde en stor TAK til forældre, bedsteforældre, søskende, papforældre og meget mere som altid stiller talstærkt op, når der er arrangementer i BUM. Tusind tak for deres opbakning og støtte gennem året. Det er et kæmpe skulderklap og anerkendelse af personalet. TAK!

   

  I sommers havde vi tilsynsbesøg, som blev fortaget af Inge Hansen, der er pædagogisk administrativ konsulent fra Holstebro kommune. Inge besøgte alle afdelingerne uanmeldt, for at få et øjebliksbillede af den pædagogiske praksis i afdelingerne. Tilsynet førte til ros, til alle afdelingerne.

   

  Her er et udpluk af tilbagemeldinger:

  Rammerne;

  • Fede fantastiske rammer
  • Dejligt børnemiljø
  • Natur og socialiseringen er et omdrejningspunkt
  • Gode udviklingsmuligheder
  • Gode legemuligheder og legemiljø

   

  Pædagogik

  • Nærværende, rolige og omsorgsfulde voksne
  • Børn kommer godt ud af det med hinanden
  • Træner i sociale spilleregler
  • Tydelighed
  • Den voksnes tilgang er helt fantastisk
  • God stemning blandt medarbejderne

   

  Det  var ikke nemt at få hænderne ned igen efter sådan en  tilbagemelding. Ledelsen og medarbejderne fik alle ros for det arbejde de leverer i BUM.

   

  Med en god portion positiv energi blev det tid til året pædagogiske weekend for personalet. I år fik alle genopfrisket deres førstehjælp, og der blev arbejdet videre med styrker. Her var det Rene Oehlenschlæger som sammen med Michael Kamper har skrevet bogen STÆRKERE.

   

  I år har de pædagogiske lærerplanstemaer været:

   

  • Sproglig kompetence
  • Sociale kompetencer
  • Krop og bevægelse
  • Personlige kompetencer
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier

   

  Der er i hvert hus på forskellige måder arbejdet med de 6 temaer. Alle medarbejdere tænker nye ideer ind i de forskellige temaer, således at temaerne bliver anderledes år efter år.

   

  I vuggestuen har man igangsæt projektet Vi lærer sprog +. Et sprogprojekt som forløber sig over 20 nøje planlagte uger med 5 forskellige temaer. Hver tema har en varighed på 4 uger. Ved hver uge er der nye mål ord, som der skal benyttes, og der er planlagt ihærdighedsøvelse som for eksempel kan være stopdans. Det er et kæmpe arbejde af medarbejderne og ikke mindst forældrene, der har samarbejdet med at få udfyldt et spørgeskema på børnene.

  Et spændende projekt, som har vist, at allerede inden kometen startede på projektet, så lavede medarbejderne et stort stykke arbejde på det sproglige. Bliver spændende at se slutresultat, når projektet er færdigt.

   

   

  I efteråret 2018 var der afstemning om madordning i vuggestuen og børnehaven. Vi som bestyrelse anbefaler, at der svares ja til madordning i vuggestuerne, men samtidig anbefaler vi et nej til madordningen for børnehavebørnene.

  Vi kommer som bestyrelse med denne anbefaling, da vi ikke ved hvilken madordning der vil blive tilbudt i børnehaven, idet vores køkken i vuggestuen ikke kan leverer til hele universet, men kun til de to vuggestuer.

  En anden grund til vi anbefaler et nej er, at det vil betyde, at vi vil skulle gennemrenovere vores køkkener i BUM, Bjørnegrotten og skoven, for at kunne leve op til kravene for hygiejne mv. Derover skal man huske på, at hvis der skal tilberedes mad, ja så går der altså pædagoghænder fra børnene, som vi absolut ikke er interesseret i.

   

  Som I nok har læst i medierne, så skal der spares på dagtilbud området igen i Holstebro Kommune. Børneantallet bliver mindre i prognoserne.

  Men vi er et Univers med en sund økonomi, hvilket betyder, at vi kan tilpasse besparelsen og det mindre børneantal der kommer de kommende år.

  Selvom der er besparelser i udsigte, så holder vi os ikke tilbage, derfor er der rundt i afdelingerne sket forskellige renoveringer både inde og ude.

   

  Vores legepladser er tilgængelig udenfor lukketiden, og vi er meget begejstret for, at børn og unge benytter sig af disse skønne udeområder i de forskellige afdelinger. MEN vi er kede af, at nogle glemmer at rydde op efter sig selv. Det betyder, at personalet er nødt til at gå runder på legepladsen, inden de kan sende børnene ud. Hvorfor vi opfordrer til, at folk hjælper med at holde vores legepladser rene.

   

  I vores univers er det ikke kun børn der får et minde for livet. Vi er en institution, der udvikler mennesker, små som store. Vi er med til at uddanne, videreuddanne pædagoger, hvorfor vores ansatte både er pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, pædagogstuderende og PAU-studerende.

  Vi er stolte af, at være en stor del af denne udvikling af mennesker.

  De studerende er med til at holdes os ajour i forhold til den pædagogiske udvikling, de kommer med nye ideer, spændende projekter og med en nysgerrighed, som stiller konstruktive spørgsmål ved vores hverdag.

  Men alt i alt, så er vores univers et minde for alle der komme ind i vores huse.

   

   

  I december 2018 var børneantallet i de forskellige huse:

  64 vuggestuebørn i Kometen. Kometen er meget attraktiv og der er ventetid til en plads hertil.

  11 Skovvuggestue – meget attraktiv.

  67 børn i Skovbørnehaven.

  75 børn i BUM-huset

  9 børn i asylbørnehaven  

  65 bjørnegrotten

   

  BUM er meget attraktiv og det er vi meget glade for som bestyrelse.

  Vi håber, at den kolde vinter, de nye byggegrunde i Halgård og Tinager Enge vil bringe en masse børnefamilier med børn i alle aldre.

   

  I 2018 har bestyrelsen holdt 7 bestyrelsesmøder. Vi har indgivet høringsvar på budget, tilsynsbesøg fra kommunen, klyngemøde med Børne- og familieudvalget omkring input til grundlaget for en ny børne- og ungepolitik. Et møde hvor der kom gode ideer på bordet, men vigtigst af alt, så var opfordringen fra mødet, at udvalget skulle arbejde videre med de nuværende temaer fra politikken. Efterfølgende er der fra bestyrelsen indgivet hørringsvar på politikken.

  Herudover har vi fået en repræsentant i det nye fælles bestyrelsesråd, der skal være et bindeled til Børne- og Familieudvalget.

  Alt i alt et års bestyrelsesarbejde jeg absolut ikke vil være foruden. Det har været et år med mange gode konstruktive diskussioner i bestyrelsen, og derfor vil jeg gerne sige et stort tak til bestyrelsen for det gode samarbejdet.

   

  Til sidst skal man huske de personer som er det vigtigste i BUM. Derfor skal der lyde en stor tak til personale og ledelsesgruppen. Uden jeres engagement, gode humør, nye ideer i hverdagen, nysgerrighed, tænke ud af boksen for at få startet en ny afdeling, sammenhold og mange andre ting, ja så ville BUM ikke være den institution som den er i dag. Det er jer som er milepælen i BUM. Tusind tak for jer. I er en fantastik personalegruppe.

  På bestyrelsens vegne

  Ann-Mari Kirkegaard

  Formand.

   

   

  08-03-2019
 •  

  Hej Musvit- og spætmejseforældre

   

  Så kom tiden hvor jeg skulle sige farvel til BUM.

   

  Det er en lidt trist følelse jeg sidder med, når jeg skal sige farvel. Min tid i BUM har været rigtig god og det er en tid jeg vil tænke tilbage på med et smil på læben :-)

   

  Jeg vil gerne sige en kæmpe tak til alle jer forældre for jeres gode samarbejde og for altid at være så flinke og imødekommende. Det har været en fornøjelse at lære både jer og jeres børn at kende.

   

  Jeg kommer til at savne BUM og jeres dejlige børn rigtig meget. Mange tak for alle de fine gaver:)

   

  Alt held og lykke i fremtiden.

   

  VH. Frederik :-)

  31-01-2019
 •  Opslagstavleikon

  SSP-kontakten i Holstebro kommune

  Du kan altid henvende dig til følgende:

  Midt- og Vestjyllands Politi: Tlf. 114

  SSP-koordinator, Holstebro Kommune: Jon A. Jørgensen, tlf. 2466 2339.

  Holstebro og omegn SSP distrikt:

  Søren Mandrup, Midt- og Vestjyllands Politi, tlf. 7258 2611.

  Kurt Munk, Midt- og Vestjyllands Politi, tlf. 7258 2735.

  Jakob Hvilsom, Midt- og Vestjyllands Politi, tlf. 7258 2710.

  Karen Pilegaard, gademedarbejder, Holstebro Kommune, tlf. 4047 0690.

  Henrik Thorup, gademedarbejder, Holstebro Kommune, tlf. 4044 0473.

   

  Se hele folderen vedr. SSP-arbejde i samlemappen "Forældrezonen".

  28-04-2017
 •  

  Hør/genhør indslag fra P4 morgen fra den 25/8-16:

  http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4/radioavisen-2016-08-25-08-00-2

  25-08-2016
 •  Opslagstavleikon

  Så er der kommet et SMS-modul i BørneIntra.

  Det betyder, at vi kan sende beskeder til forældre via SMS.

  Derfor er det vigtigt, at alle forældre indtaster mobilnumre i BørneIntra og aktiverer modtagelse af SMS.

  19-04-2016
 •  Opslagstavleikon

  HJERTESTARTER ved BUM

   

  Hvert minut er livsvigtigt, når nogen får hjertestop, derfor har BUM investeret i en ”HJERTESTARTER” til gavn for hele området.

  Hjertestarteren hænger ved hovedindgangen til BUM på Prins Buris Vej 37 i et specielt skab hertil. Der er en sirene i skabet, som aktiveres når lågen åbnes. Sirenen stopper igen når lågen lukkes.

  Hjertestarteren er registreret på hjertestarter.dk, hvilket betyder at landets vagtcentraler kan se, at der hænger en hjertestarter netop på denne adresse.

  Der kan endvidere registreres nogle hjerteløbere. Hjerteløbere er personer, der kan komme løbende med hjertestarteren ved et hjertestop. Jo hurtigere hjertestarteren når frem, jo større er chancen for overlevelse. Hjerteløbere er derfor helt centrale, når en hjertestarter skal være med til at redde liv.

  Hvis du vil være ”hjerteløber”, er du meget velkommen til at kontakte BUM på tlf. nr. 96-116640.

  18-01-2016
 •  Opslagstavleikon

  FÅ BØRNEINTRA PÅ MOBILEN

  Der hvor du søger apps til mobilen, kan du søge efter en app til BørneIntra. Den skal være fra KMD A/S.

  Du kan se beskeder, nyheder, opslagstavlen og fotos i appen.

  Du kan desværre ikke se samlemapper og det er heri hovedparten af informationen lægges op, derfor opfordres du til at bruge BørneIntra på en tablet eller en pc også.

  Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lillian på kontoret eller på tlf. nr. 96-116640.

  19-06-2015
 •  Opslagstavleikon

  VIGTIG VIGTIG

  Efter kl. 16.00 er det kun telefonnummer 96-116640  I kan være sikre på bliver besvaret vedr. Musvitten, Spætmejsen, Bogfinken eller Silkehalen.

  01-05-2014
 •  Opslagstavleikon

  Artikel om børns seksualitet

  http://www.bupl.dk/internet/boernogunge.nsf/0/46826BD53C5BAB72C125786A002E526D?opendocument

   

  Se også et vedlagt fil under samlemappen - til højre

  01-05-2014