BørneIntra v2.19

Nørrelandskirkens Børnehus

Lyksborgvej 2B7500 Holstebro

Tlf.: 96115440

Nørrelandskirkens Børnehus

Velkommen..

Skiftende billeder

Ethvert menneske er ubetinget værdifuldt og skal mødes med værdighed og respekt. 

 

Vi prioritere højt at have tid og ro til det enkelte barn og dets familie.

 

Børnehuset er en integreret institution for børn i alderen 0-6 år. Der er plads til 43 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn. Fordelt på 3 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper.

 

Bygningerne er lyse og rummelige med en lys og venlig atmosfære. Udover grupperum og fællesrum er der små utraditionelle hyggekroge, en sal samt ekstra rum til leg m.m. Legepladsen består af store grønne områder opdelt i rum af træer, buske og bygninger.

 

I Nørrelandskirkens Børnehus arbejder vi meget med bevægelse og udeliv og har også Grønne Spirer Flag. Vi har stor fokus på sproget i vores daglige arbejde, hvor personalegruppen bla er uddannet i Sprog i Samspil. Derudover arbejder alle ansatte ud fra en faglig anerkende tilgang til mennesker, og uddannet i De utrolige år. Målet med DUÅ er bla at styrke personalegruppens evner til at opbygge og styrke positive relationer mellem børnene indbyrdes og mellem børnmene og de voksne. DUÅ er forankret i en positiv, anerkendende og relationel tilgang.

 

Vi har madordning for både vuggestue og børnehave. Vi tilbyder en lækker, sund og varieret frokost, tilberedt i vores eget køkken af en uddannet økonoma.

 

I Nørrelandskirkensbørnehus har vi fokus på livets små mirakler!

 

Læs mere om Nørrelandskirkens Børnehus under punktet "om institutionen".

Seneste nyhed...

Årsplan 2019

Kære Forældre

Så ligger vores Årsplan 2019 på Børneintra under kommunikation/Aktivitetsplaner.

Årsplanen er lavet på samme måde som tidligere år. En hurtig måde til at få overblik over de aktiviteter vi har så gå endelig inde og få plottet vigtige datoer ind i kalenderen.

I år er det første år med Stærke dagtilbud. Regeringen har lavet en ny dagtilbud politik og nye rammer for at arbejde med læreplanerne. Dette arbejde ligger ikke så langt fra den arbejdes form vi har haft hidtil men der vil stadig være nogle ændringer som der løbende vil blive arbejdet med i løbet at året. Regeringen har givet daginstitutionerne to år til at implementere læreplans arbejdet. Det som vi primært vil have fokus på er den praksisnær pædagogik og så det er følge børnenes egne initiativer for på den måde at støttet optimalt op om det enkelte barn.

Som en ny aktivitet i 2019 vil vi prøve at udvide skovturen for børnehavebørnene til to dage og så flytte det til den 27. og 28 juni. Vuggestuebørnene vil så deltage om fredagen den 28.6. Det har vi valgt fordi det er en kæmpe oplevelse for børnene at være i skoven samt det at mange af jer forældre deltager i skovturen enten hele dagen eller ved at I kommer derud om eftermiddagen. DERFOR vil vi i år som noget helt nyt holde Sommerfesten i skoven fredag den 28. juni – vi håber at rigtig mange af jer har mulighed for at deltage og hente jeres barn/børn i skoven denne dag, så sæt allerede nu et stort X i kalenderen.

 

Venlig hilsen

Lone Buch Antonsen

Leder