BørneIntra v2.19

Nørrelandskirkens Børnehus

Lyksborgvej 2B7500 Holstebro

Tlf.: 96115440

Nørrelandskirkens Børnehus

Velkommen..

Skiftende billeder

Ethvert menneske er ubetinget værdifuldt og skal mødes med værdighed og respekt. 

 

Vi prioritere højt at have tid og ro til det enkelte barn og dets familie.

 

Børnehuset er en integreret institution for børn i alderen 0-6 år. Der er plads til 43 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn. Fordelt på 3 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper.

 

Bygningerne er lyse og rummelige med en lys og venlig atmosfære. Udover grupperum og fællesrum er der små utraditionelle hyggekroge, en sal samt ekstra rum til leg m.m. Legepladsen består af store grønne områder opdelt i rum af træer, buske og bygninger.

 

I Nørrelandskirkens Børnehus arbejder vi meget med bevægelse og udeliv og har også Grønne Spirer Flag. Vi har stor fokus på sproget i vores daglige arbejde, hvor personalegruppen bla er uddannet i Sprog i Samspil. Derudover arbejder alle ansatte ud fra en faglig anerkende tilgang til mennesker, og uddannet i De utrolige år. Målet med DUÅ er bla at styrke personalegruppens evner til at opbygge og styrke positive relationer mellem børnene indbyrdes og mellem børnmene og de voksne. DUÅ er forankret i en positiv, anerkendende og relationel tilgang.

 

Vi har madordning for både vuggestue og børnehave. Vi tilbyder en lækker, sund og varieret frokost, tilberedt i vores eget køkken af en uddannet økonoma.

 

I Nørrelandskirkensbørnehus har vi fokus på livets små mirakler!

 

Læs mere om Nørrelandskirkens Børnehus under punktet "om institutionen".

Seneste nyhed...

Den nye bestyrelse

Kære Forældre

 

Tak for en god opbakning til forældremødet i går. Da Birthe (bestyrelses formanden) og jeg var på rundtur til stuerne fik vi et godt indtryk af, at I havde mange gode snakke om DUÅ (De Utrolige År) og andre gode og relevante emner. Ikke mindst fornemmede vi en rigtig godt stemning på alle stuerne, dejligt.

 

 

Til Bestyrelses valget var der hele 7 kandidater til de to pladser! Det er fantastisk at så mange af jer har lyst til at sidde i vores Bestyrelse så STOR TAK FOR DET.

Vi er så glade og stolte over at der er så stort et arrangement og opbakning til at sidde i vores bestyrelse.

 

Bestyrelsen ser nu sådan ud:

 

Dennis Ruby Høj, far til Emma på Solsikken fik genvalg til bestyrelsen

Ahmed Said, far til Eva på Valmuen er ny i bestyrelsen

 

Resten af bestyrelsen er:

 

Inge Marie Brødbæk, mor til Anton på Mælkebøtten.

Tinna V. Olesen, Mor til Alberte på Mælkebøtten

Kurt Josefsen, valgt af KFUMs Sociale Arbejde i Danmark

Oddmar Steinholm, valgt af Nørrelandskirken

Birthe Fredsgaard, valgt af Nørrelandskirken

 

Med venlig hilsen

Lone Buch Antonsen

Leder