BørneIntra v2.19.1

Velkommen til Vinderup børnehus

Den lokale daginstitution - to afdelinger - flere muligheder.

Børnebakken

Skiftende billeder

Børnebakken er en lille institution som har særlig foksus på udelivet og Reggio Emilias pædagogik med barnets 100 sprog og rummet som trejde pædagog. Vi har gode grovmotoriske muligheder med en sal og en  legeplads med hyggelige legemiljøer og kuperet terræn. Vinderup har et godt udbygget net af cykelstier som gør, at vi ofte tager på cykeltur med de ældste børn i børnehaven.

Sammen med Grønningen arbejder vi med, at skabe en rød tråd for barnet fra dagpleje/vuggestue til børnehave og til skole. Vi har mange projekter sammen i løbet af året.

 

Hvordan kan du se at vi er inspirerede af Reggio Emilia?

  • Vi arbejder med projekter i kortere eller længere tid. Projekter, der tager udgangspunkt i et emne, men drives af børnenes nysgerrighed.
  • Husets struktur gør det muligt at arbejde i små grupper
  • I børnehaven er vi aldersopdelte, så de 3-4 årige er på stue sammen og de kommende skolebørn er på samme stue.
  • Husets indretning afspejler et miljø, der kan forandres efter børnegruppens behov og sammensætning.
  • Vi bruger dokumentation som en del af børnenes læring.
  • Vi dokumenterer processerne og formidler børnenes læring gennem kreative udtryk.

 

Vi har fokus på det enkelte barns trivsel og udvikling og et godt og gensidigt forældresamarbejde.

 

Kerneopgaven i Vinderup Børnehus er følgende;

 

At vi sammen skaber et udviklende miljø, der gennem glæde, anerkendelse og læringsfællesskaber, ruster barnet til, at mestre livets udfordringer. Dette skal ske i et tæt samarbejde med forældrene.

 

Barnets trivsel og udvikling er et fælles ansvar - sammen kan vi lykkes.

 

Vi tager gerne imod besøg, hvis du vil se og høre mere om vores institution.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag