BørneIntra v2.19

Seneste nyhed...

Vi lærer sprog

  Billede

Så er det blevet tid til at sige farvel til forskningsprojektet Vi lærer sprog.

Foremålet med forskningsprojektet har været at se om tidlig og systematisk sprogstimulering har en positiv effekt på børns sprogtilegnelse. International forskning viser nemlig at særligt struktureret forløb i dagtilbud kan øge børns sproglige kompetencer væsentligt. Sproget er vigtig for barnets personlige og sociale udvikling og det vigtigste middel til at fortælle hvad vi gerne vil og har behov for, men det er også et vigtigt fundament at bygge videre på senere i livet.

Vi har i vuggestuen med Vi lærer sprogprojektet fået et konkret værktøj til at understøtte børnenes sproglige udvikling, da den har sat rammen omkring dagligdagen med ihærdighedsaktiviteter såsom Kimsleg, Stopdans, Sorteringsleg og Simon siger, udforskningszoner, men også fordybelsessituationer i de daglige rutiner ved bleskift, af- og påklædning, spisetid osv. Vi har arbejdet med tal, former, størrelser, mængder og mønster, hvilket giver børn værktøjer til at forklare og forstå deres omverden. Men vi har også fået sat ord på følelser, handlinger og begivenheder. Vi vil fremadrettet tage de redskaber vi har fået præsenteret med videre i vores pædagogiske praksis og fortsætte med at skabe et varmt og understøttende miljø for vores børn.

Som afslutning på projektet valgte vi at tage på madpakkertur og holde en vi lærer sprog stafet.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag