BørneIntra v2.16

Skave Børnehus

Gl. Borbjergvej 6 A7500 Holstebro

Tlf.: 9611 5735

Opslagstavle...

 •  

  Nyt fra fællesbestyrelsesmødet den 23. august 2017
  Der bliver lagt sidste hånd på forretningsordenen for fællesbestyrelsen. Forretningsordenen vil være tilgængelig på skolens hjemmeside, når den er endelig godkendt.
   
  Owen o æ awten – kl. 15-20 skiftes bestyrelsesmedlemmer til at stå i boden ved Kumo sammen med Støtteforeningen. Der vil være en børneaktivitet og der bliver solgt legesager.
   
  Forældremøde 7. september 2017 – mødet udvides til 3 timer fra kl. 19-22. Mødet bliver delt op i tre (fælles – de mindste klasser – de ældste klasser). Modellen for mødet er drøftet og besluttet og der kommer nærmere info ud senere.
   
  Omkring byfesten lagde vi op til, at folk kunne komme med bud på nyt navn til Skave Landsbyordning (vuggestue, børnehave, skole og SFH). Der blev lavet et opslag på Facebook og stillet en postkasse op til byfesten. Der kom meget få henvendelser. Vi holder fast i navnet Skave Skole & Børnehus. Der er begejstring for selve logoet med husene. Logoet bliver præsenteret til hyggeaften i Børnehuset og til forældremødet på skolen.
   
  Forældrenetværk for forældre med børn med læsevanskeligheder er et nyt samarbejde mellem Skave, Sevel og Borbjerg skoler. Vi kan forhåbentlig inspirere hinanden og dele en masse viden. Forældre har mulighed for at komme på kurser. I uge 40 er der fokus på ordblindhed. Man har hele tiden mulighed for at ”hoppe af og på” netværket – det er dynamisk.
   
  Kontaktforældrerådet – pjecen ”Velkommen til kontaktforældrerådet – vejledning og idékatalog” er gennemgået og bliver rettet til.
   
  Som noget nyt vil vi gerne have lavet et kontaktforældreråd i Børnehuset også. Det bliver helt lavpraktisk, hvor man engang i mellem kan hjælpe med at lave kaffe og bage kage til møder osv. Til hyggeaften i Børnehuset 31. august bliver der informeret omkring dette og vi vælger et råd denne aften.
   
  Alle kontaktforældreråd inviteres med til et møde torsdag 5. oktober kl. 19-21 med fællesbestyrelsen. Det kommer der nærmere info om på forældremødet 7. september.
   
  Elevrådet – Katrine er formand, Simone er næstformand og Helena er sekretær. Der er blevet taget billede af alle medlemmer som her hængt op på opslagstavlen på skolen. Som noget nyt har elevrådet lavet ”bordplaner” til tirsdag og fredag, når der er skolemad. Da, der var valg til elevrådet, skulle man i år holde en lille valgtale. Det synes elevrådet fungerede godt.
   
  Fællesbestyrelsen deltager på fællespersonalemøde 31. oktober.
   
  Vi er meget begejstrede for madordningen – og rigtig fint, at torsdag er flyttet til fredag.
   
  Fælles børnepasning i SFH/Børnehus er evalueret.
   
  Børnehuset glæder sig til at få en ny fastansat pædagog, men har nogle rigtig dygtige vikarer. Vuggestuen er fyldt op igen. Vi savner stadig fleksibilitet, når der er et barn på venteliste i vuggestuen – evt. mulighed for at have et ekstra barn i et par måneder.
   
  Skave Skole og Børnehus får fælles Facebookside.
   
  På skolen og i SFH er der nye virksomhedspraktikanter på vej. John fratager 31. august og der slås en ny stilling op.
   
  Støtteforeningen vil også gerne have ansøgninger fra Børnehuset.
  28-08-2017