Omplacering af børn i Dagplejen

                                                                                                                              

                           

 

Visitation af pladser ved intern omplacering af børn i Dagplejen Holstebro

Der er tilfælde hvor vi i Dagplejen bliver nødt til at foretage interne omplaceringer af

børnene. Det kan være i følgende situationer:
 

 • Dagplejer ophører på grund af sygdom, pension eller opsigelse ved arbejdsmangel
 • Ved dagplejers sydom

_________________________________________________________________________

 

Procedure i forbindelse med ophør

 

 • Når det er officielt at den pågældende dagplejer ophører, orienteres forældrene.
  Samtidig høres forældrene om der er ønsker i forbindelse med placeringen hos en
  ny dagplejer.
 • Når alle ønsker et indhentet placeres børnene efter nedenstående kriterier.
 • Forældrene orienteres om hvilken plads de er blevet tildelt – er der tale om
  valgmuligheder informeres de om dette.

_________________________________________________________________________

 

Kriterier ved omplacering af børn i forbindelse med dagplejeres ophør:

 

 • Er der børn indskrevet på særlige vilkår vurderes det hvilken plads der vil være mest
  hensigtsmæssig.
 • Alder – det ældste barn visiteres først – dernæst det næst ældste og så fremdeles.

__________________________________________________________________________

 

Procedurer i forbindelse med dagplejers sygdom

 • Børnene placeres så vidt det er muligt i ledige pladser i egen legestuegruppe
  og/eller i pladser, hvor de før har været
 • Hvis børnene i første omgang bliver placeret hos en af vores gæstedagplejere, vil de 
  blive flyttet til andre ledige pladser, når vi konstaterer at dagplejeren er langtidssyge-
  meldt.
 • Når vi har konstateret at dagplejeren er langtidssygemeldt, høres forældrene om der
  er ønsker i forbindelse med placeringen hos en ny dagplejer.

 

Ledelsen

Marts 2018

Revideret december 2018