Fælles feriepasning i daginstitutioner, skolefritidshjem og dagpleje

I ferieåret 2015/2016 har Holstebro Kommunes daginstitutioner, skolefritidshjem og dagpleje fælles feriepasning på følgende tidspunkter:

De børn, der ønskes passet i ovennævnte perioder tilbydes som udgangspunkt pasning i Wagnershus. I særlige tilfælde kan der dispenseres herfra

Der er ikke mulighed for pasning:

 

For børnene på Myretuen og Lærkereden er der kun lukket dagen efter Kriti Himmelfartsdag og Grundlovsdag