BørneIntra v2.19

Ellehøj Børnehave og Vuggestue

Velkommen til Børnehaven Ellebæk. ( Find os også på facebook )

 

Børnehaven Ellebæk har siden 1. 2. indgået i et ledelsesfællesskab med institutionerne Wagnerhus og Måbjerghus.

 

Børnehaven er normeret til 61 børn, som er fordelt på tre stuer, to stuer for de 3-4 årige og en stue med før skole børn.

Børnehaven er geografisk placeret i centrum af Ellebæk ved siden af Ellebæk skole, Ellebæk Centret og Ellebæk kirke.

I Børnehaven arbejdes der ud fra en anerkendende tilgang, hvilket især kommer til udtryk i kommunikationen mellem børn, forældre og personale. Der ud over er alt personale pt.under uddannelse i "de utrolige år " som er en pædagogisk retning , der ydermere styrker den anerkendende tilgang.

I Børnehaven Ellebæk har vi indenfor de sidste par år arbejdet med IT i børnehøjde og har derfor suppleret det pædagogiske arbejde ved også at benytte IPads som pædagogisk redskab. Dette arbejde udbygges nu da Holstebro Kommune prioriterer digitalisering højt.

Der ud over hilser vi i Børnehaven Ellebæk Medbogerskabstænkningen velkommen. Her byder alle børn, forældre, bedsteforældre, personale og eksterne interessenter ind og sammen skaber vi det gode dagtilbud og forsøger at udvikle vores lokalområde til glæde for borgerne i Ellebæk. Som en af mange nye tiltag er det nu muligt for forældre og bedsteforældre at låne børnehaven udenfor åbningstid hvilket er godt benyttet.

Støtteforeningen for Børnehaven Ellebæk er skabt af forældrene her i børnehaven. Foreningen er meget aktiv og tager en lang række initiativer, som er med til at understøtte arbejdet i børnehaven.

Forældresupport er ligeledes en forældreskabt gruppe som har til formål at udvikle interne og eksterne aktiviteter. Forældresupport står bl.a for familiespisning, hvor barnet må tage sin familie med til aftensmad i børnehaven.

Støtteforeningen og forældresupport arbejder tæt sammen med bestyrelsen og personalet i børnehaven og de forskellige instanser udvikler og understøtter hinandens ideer og vi er således mange om, at bidrage til, at skabe det gode børneliv.

Seneste ide er " Bedstebanken ". Indtil videre har børnehaven 15 bedsteforældre i banken. Bedsteforældrene bidrager med deres samvær på dage og de tidspunkter hvor de har lyst og med det indhold de ønsker at være en del af børnehaven med. Vi ønsker med Bedstebanken at give børnene en hverdag der også er præget af mennesker i alle aldre med forskellig livserfaring .

Samtidig håber vi at give bedsteforældre mulighed for at være en aktiv del af deres børnebørns hverdag i børnehaven, samt at indgå i fællesskabet med det øvrige personale. Bedsteforældre er noget ganske særligt og derfor er det oplagt , at byde dem ombord.

Studerende : Børnehaven modtager pt ikke studerende.

I BØRNEHAVEN ELLEBÆK er alle velkomne til at byde ind med tanker, ideer og ønsker og som udgangspunkt vil man her blive mødt med : " DET KAN VI GODT, VI SKAL BARE SAMMEN FINDE UD AF HVORDAN ".