BørneIntra v2.19

Seneste nyhed...

NYT LOGO TIL BØRNEHUSENE ELLEBÆK

  Billede

Siden sammenlægningen i februar 2017 har de fællesledede institutioner Børnehaven Ellebæk, Wagnerhus og Måbjerghus officielt heddet Område 5. Det er fra og med i dag slut.

 

I efteråret 2017 bad vi forældre og personale om at komme med navneforslag, og af alle de indkomne forslag stemte personalet 3 forslag ind i top 3 – nemlig Kvartetten, Diamanten og Børnehusene Ellebæk.

 

Disse tre forslag blev så igen sendt til afstemning blandt alle forældre og alt personale, og med over 50% af de afgivne stemmer, endte det med at blive Børnehusene Ellebæk. Og med Forvaltningens og Børne- og Familieudvalgets godkendelse af områdenavnet, er det en stor glæde at kunne præsentere det nye logo for vores område.

 

Logoet er designet af en af vore forældre fra Børnehaven Ellebæk, Ronnie Elbæk, og den tekniske assistance kommer fra en anden forælder, nemlig Lasse Hove Nielsen fra Wagnerhus.

 

Tanken bag netop dette design er: at de tre institutioner er forbundet via én streg; At de tre institutioner fortsat har et unikt bidrag og særkende i det store billede – her symboliseret ved bygningernes profil; At der er hjerterum og børneliv i alle institutioner; at der er en historie fra før sammenlægningen og en spændende fremtid i vente (f.eks. den nye vuggestuetilbygning)  – dette symboliseres ved de 3 hjerter i hver ende af ”stregen”; og endelig, at børnenes legende tilgang er en vigtig egenskab at have, for at kunne se ”verden” på andre måder – her symboliseret ved de manglende bogstaver ”R” og ”B”.

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag